Ceník produktů spolupracujících s Pohodou SK je uveden zde.

Ceník produktů spolupracujících s ekonomickým a informačním systémem Pohoda CZ

Název Cena bez DPH (Kč)
JAZZ EDI - výměna obchodních dokumentů  
Jazz EDI
 podpora EDI komunikace v ekonomickém systému Pohoda
9 000,00
Jazz EDI L3
 podpora EDI komunikace v ekonomickém systému Pohoda, licence pro 3 PC
13 500,00
Jazz EDI L10
 podpora EDI komunikace v ekonomickém systému Pohoda, licence pro 10 PC
18 000,00
Jazz EDI SQL
 podpora EDI komunikace v ekonomickém systému Pohoda SQL/E1
13 500,00
Jazz EDI SQL L3
 podpora EDI komunikace v ekonomickém systému Pohoda SQL/E1, licence pro 3 PC
20 250,00
Jazz EDI SQL L10
 podpora EDI komunikace v ekonomickém systému Pohoda SQL/E1, licence pro 10 PC
27 000,00
Jazz EDI GI
 podpora EDI komunikace GLOBAL INVOIC pro dodavatele Škoda Auto
9 000,00
JAZZ RESTAURANT - SW pro restaurace  
Jazz Restaurant
 software pro restaurace, verze pro Pohodu, licence pro 1 PC
9 000,00
Jazz Restaurant L3
 software pro restaurace, verze pro Pohodu, licence pro 3 PC
13 500,00
Jazz Restaurant SQL
 software pro restaurace, verze pro Pohodu SQL/E1, licence pro 1 PC
13 500,00
Jazz Restaurant SQL L3
 software pro restaurace, verze pro Pohodu SQL/E1, licence pro 3 PC
20 250,00
Jazz Restaurant LITE
 software pro restaurace, samostatná aplikace, licence pro 1 PC
9 000,00
Jazz Restaurant LITE L3
 software pro restaurace, samostatná aplikace, licence pro 3 PC
13 500,00
Jazz Restaurant PDA - server
 rozšíření software pro restaurace o modul ovládající mobilní číšníky
3 000,00
Jazz Restaurant SQL PDA - server
 rozšíření software pro restaurace o modul ovládající mobilní číšníky
4 500,00
Jazz Restaurant PDA - klient
 mobilní číšník - licence pro 1 PDA
3 000,00
JAZZ HOTEL - SW pro hotely  
Jazz Hotel
 software pro hotely, verze pro Pohodu, licence pro 1 PC
15 000,00
Jazz Hotel L3
 software pro hotely, verze pro Pohodu, licence pro 3 PC
22 500,00
Jazz Hotel SQL
 software pro hotely, verze pro Pohodu SQL/E1, licence pro 1 PC
22 500,00
Jazz Hotel SQL L3
 software pro hotely, verze pro Pohodu SQL/E1, licence pro 3 PC
33 750,00
Jazz Hotel LITE
 software pro hotely, samostatná aplikace, licence pro 1 PC
15 000,00
Jazz Hotel LITE L3
 software pro hotely, samostatná aplikace, licence pro 3 PC
22 500,00
JAZZ WMS - integrace Pohoda-LOKiA  
Jazz WMS
 integrační modul Pohoda - LOKiA
35 000,00
JAZZ BARCODE A JAZZ INVENTURA - podpora off-line čteček čárového kódu  
Jazz Barcode
 software pro podporu práce s off-line čtečkou čárového kódu, verze pro Pohodu, licence pro 1 PC
9 000,00
Jazz Barcode L3
 software pro podporu práce s off-line čtečkou čárového kódu, verze pro Pohodu, licence pro 3 PC
13 500,00
Jazz Barcode L10
 software pro podporu práce s off-line čtečkou čárového kódu, verze pro Pohodu, licence pro 10 PC
18 000,00
Jazz Barcode SQL
 software pro podporu práce s off-line čtečkou čárového kódu, verze pro Pohodu SQL/E1, licence pro 1 PC
13 500,00
Jazz Barcode SQL L3
 software pro podporu práce s off-line čtečkou čárového kódu, verze pro Pohodu SQL/E1, licence pro 3 PC
20 250,00
Jazz Barcode SQL L10
 software pro podporu práce s off-line čtečkou čárového kódu, verze pro Pohodu SQL/E1, licence pro 10 PC
27 000,00
Jazz Inventura
 software pro podporu inventury zásob a majetku, verze pro Pohodu, licence pro 1 PC
5 000,00
Jazz Inventura SQL
 software pro podporu inventury zásob a majetku, verze pro Pohodu SQL/E1, licence pro 1 PC
7 500,00
Aplikace pro datový terminál CipherLab CPT-8000/8001
 licence pro 1 datový terminál
1 800,00
Aplikace pro datový terminál CipherLab CPT-820x
 licence pro 1 datový terminál
1 800,00
Aplikace pro datový terminál CipherLab CPT-830x
 licence pro 1 datový terminál
1 800,00
Aplikace pro datový terminál CipherLab CPT-840x
 licence pro 1 datový terminál
1 800,00
JAZZ PRO ÚČETNÍ - přenos účetních dokladů  
Jazz pro účetní
 software pro přenos účetních dokladů, verze pro Pohodu
6 000,00
Jazz pro účetní SQL
 software pro přenos účetních dokladů, verze pro Pohodu SQL/E1
9 000,00
Jazz pro účetní PRO
 software pro přenos účetních dokladů s rozšířenou funkčností, verze pro Pohodu
8 000,00
Jazz pro účetní PRO SQL
 software pro přenos účetních dokladů s rozšířenou funkčností, verze pro Pohodu SQL/E1
11 000,00
JAZZ OBALY - výkazy pro EKO-KOM  
Jazz Obaly
 software pro evidenci pohybu obalů a generování výkazu pro EKO-KOM, varianta pro Pohodu
4 000,00
Jazz Obaly SQL
 software pro evidenci pohybu obalů a generování výkazu pro EKO-KOM, varianta pro Pohodu SQL/E1
7 000,00
JAZZ ELEKTROODPADY - výkazy pro příspěvky na recyklaci  
Jazz Elektroodpady
 software pro evidenci recyklačních příspěvků elektroodpadů
3 000,00
Jazz Elektroodpady SQL
 software pro evidenci recyklačních příspěvků elektroodpadů, varianta pro Pohodu SQL/E1
5 000,00
JAZZ AUTO - přenos dokladů z DMS Škoda  
Jazz Auto
 propojení obchodního systému DMS-CZ a ekonomického systému Pohoda
39 000,00
Jazz Auto SQL
 propojení obchodního systému DMS-CZ a ekonomického systému Pohoda SQL/E1
49 000,00
Ostatní nadstavbové moduly  
Převodní můstek HORES-Pohoda
 software pro převod dokladů z hotelového systému HORES, varianta pro Pohodu a Pohodu SQL/E1
10 000,00
Práce  
Hodinová sazba (nastavení SW, konfigurace, individuální školení) 1 000,00 /hod
Hodinová sazba (programovací práce, zákaznické úpravy modulů) 800,00 /hod
Cestovní náklady (pro práce prováděné u zákazníka) 8,00 /km
Instalace modulu Jazz EDI(SQL/E1) u zákazníka, konfigurace, zaškolení obsluhy (formou vzdálené pomoci) 1 000,00

Ekonomický systém Pohoda lze zakoupit například zde.

Copyright © 2003-2024 Václav Petřík