JAZZ PRO ÚČETNÍ - systém pro sehrávání účetních dat

Produkt rozšiřuje vlastnosti ekonomického systému POHODA o komfortní a jednoduché sehrávání účetních dokladů (faktury, bankovní výpisy, pokladní a interní doklady, adresy obchodních partnerů) a v této oblasti plně nahradí rozsáhlejší pobočkové sehrávání dat. Program nahrazuje nutnost ručního přepisování dat od klienta do účetnictví. Využijí jej zejména firmy, kterým účetnictví zpracovává externí účetní, daňový poradce nebo auditor a samozřejmě i zpracovatelé účetnictví.

Sehrávat je možné data z libovolné varianty ekonomického systému POHODA do varianty obsahující podvojné nebo jednoduché účetnictví, tj. do variant Lite, Standard, Profi, Premium a Komplet.

Vlastnosti systému

- Jednosměrný přenos dat od klienta do účetnictví, velmi jednoduché na administraci, na straně klienta je většinou prováděno pořizování i přijatých faktur a načítány bankovní výpisy.

- Možnost zvolit (jak při exportu, tak při importu) jednotlivě agendy adresář, faktury, interní doklady, pokladna, banka, úhrady dokladů.

- Možnost vybrat časové období od – do, za které mají být data exportována resp. načtena.

- Datumové omezení od – do může být jak podle data pořízení dokladu, tak podle data účetního případu. To může být praktické např. při posílání dat pro zpracování přiznání DPH, kdy klient ještě nemusí posílat vytvořené doklady nespadající do minulého daňového období, za které má být přiznání DPH vystaveno.

- Možnost exportované záznamy uzamknout a tím zabránit jejich nechtěné pozdější editaci na straně klienta (uživatelé s příslušnými právy jej ale v případě potřeby mohou odemknout).

- Klient může, má-li variantu POHODY s účetnictvím, u dokladů s položkami navrhnout předkontaci zaúčtování. Po importu doklad na účetní straně čeká na „schválení“ nastavené předkontace, teprve potom se zaúčtuje do účetního deníku.

- Doklady mohou být při přenosu zaúčtovány do účetního deníku na základě předkontací dokladů (pouze varianta PRO).

- Nepřenáší se skladová evidence, mzdy (závazky a interní doklady vytvořené mzdovou agendou ano) ani majetek. Sklady vede strana klienta – v případě účetní metody A mohou být skladové výdaje zaúčtovány přes jeden interní doklad 1 x měsíčně. Mzdy vede účetní strana nebo klient dle dohody, majetek většinou účetní strana.

- Pro účely náhledu klienta do účetnictví může klient použít zálohu účetních dat od účetní strany.


Copyright © 2003-2024 Václav Petřík