Cenník produktov spolupracujúcich s Pohodou CZ je uvedený tu.

Cenník produktov spolupracujúcich ekonomickým a informačným systémom Pohoda SK

Názov Cena bez DPH (EUR)
JAZZ BARCODE A JAZZ INVENTURA  
Jazz Barcode
 software pre podporu práce s off-line čítačkou čiarového kódu, verzia pre Pohodu, licencia pre 1 PC
300,00
Jazz Barcode L3
 software pre podporu práce s off-line čítačkou čiarového kódu, verzia pre Pohodu, licencia pre 3 PC
450,00
Jazz Barcode L10
 software pre podporu práce s off-line čítačkou čiarového kódu, verzia pre Pohodu, licencia pre 10 PC
600,00
Jazz Barcode SQL
 software pre podporu práce s off-line čítačkou čiarového kódu, verzia pre Pohodu SQL/E1, licencia pre 1 PC
450,00
Jazz Barcode SQL L3
 software pre podporu práce s off-line čítačkou čiarového kódu, verzia pre Pohodu SQL/E1, licencia pre 3 PC
675,00
Jazz Barcode SQL L10
 software pre podporu práce s off-line čítačkou čiarového kódu, verzia pre Pohodu SQL/E1, licencia pre 10 PC
900,00
Jazz Inventura
 software pre podporu inventúry zásob a majetku, verzia pre Pohodu, licencia pre 1 PC
165,00
Jazz Inventura SQL
 software pre podporu inventúry zásob a majetku, verzia pre Pohodu SQL/E1, licencia pre 1 PC
250,00
Aplikácia pre dátový terminál CipherLab CPT-8000/8001
 licencia pre 1 dátový terminál
60,00
Aplikácia pre dátový terminál CipherLab CPT-820x
 licencia pre 1 dátový terminál
60,00
Aplikácia pre dátový terminál CipherLab CPT-830x
 licencia pre 1 dátový terminál
60,00
Aplikácia pre dátový terminál CipherLab CPT-840x
 licencia pre 1 dátový terminál
60,00
JAZZ RESTAURANT  
Jazz Restaurant
 software pre vedenie reštauračnej prevádzky, verzia pre Pohodu, licencia pre 1 PC
300,00
Jazz Restaurant L3
 software pre vedenie reštauračnej prevádzky, verzia pre Pohodu, licencia pre 3 PC
450,00
Jazz Restaurant SQL
 software pre vedenie reštauračnej prevádzky, verzia pre Pohodu SQL/E1, licencia pre 1 PC
450,00
Jazz Restaurant SQL L3
 software pre vedenie reštauračnej prevádzky, verzia pre Pohodu SQL/E1, licencia pre 3 PC
675,00
Jazz Restaurant LITE
 software pre vedenie reštauračnej prevádzky, samostatná aplikácia, licencia pre 1 PC
300,00
Jazz Restaurant LITE L3
 software pre vedenie reštauračnej prevádzky, samostatná aplikácia, licencia pre 3 PC
450,00
JAZZ HOTEL  
Jazz Hotel
 software pre vedenie hotelovej prevádzky, verzia pre Pohodu, licencia pre 1 PC
300,00
Jazz Hotel L3
 software pre vedenie hotelovej prevádzky, verzia pre Pohodu, licencia pre 3 PC
450,00
Jazz Hotel SQL
 software pre vedenie hotelovej prevádzky, verzia pre Pohodu SQL/E1, licencia pre 1 PC
450,00
Jazz Hotel SQL L3
 software pre vedenie hotelovej prevádzky, verzia pre Pohodu SQL/E1, licencia pre 3 PC
675,00
Jazz Hotel LITE
 software pre vedenie hotelovej prevádzky, samostatná aplikácia, licencia pre 1 PC
300,00
Jazz Hotel LITE L3
 software pre vedenie hotelovej prevádzky, samostatná aplikácia, licencia pre 3 PC
450,00
Ďalšie nadstavbové moduly  
Jazz pro účetní
 software pre import účtovných dokladov, verzia pre Pohodu
200,00
Jazz pro účetní SQL
 software pre import účtovných dokladov, verzia pre Pohodu SQL/E1
300,00
Jazz EDI
 podpora EDI komunikácie v ekonomickom systéme Pohoda, licencia pre 1 PC
300,00
Jazz EDI L3
 podpora EDI komunikácie v ekonomickom systéme Pohoda, licencia pre 3 PC
450,00
Jazz EDI L10
 podpora EDI komunikácie v ekonomickom systéme Pohoda, licencia pre 10 PC
600,00
Jazz EDI SQL
 podpora EDI komunikácie v ekonomickom systéme Pohoda SQL/E1, licencia pre 1 PC
450,00
Jazz EDI SQL L3
 podpora EDI komunikácie v ekonomickom systéme Pohoda SQL/E1, licencia pre 3 PC
675,00
Jazz EDI SQL L10
 podpora EDI komunikácie v ekonomickom systéme Pohoda SQL/E1, licencia pre 10 PC
900,00
Jazz AUTO
 prepojenie obchodného systému DMS-SK a ekonomického systému Pohoda
1 300,00
Jazz AUTO SQL
 prepojenie obchodného systému DMS-SK a ekonomického systému Pohoda SQL/E1
1 600,00

Ekonomický systém Pohoda je možné zakúpiť napríklad zde.

Copyright © 2003-2018 Václav Petřík