Mobilní číšník PDA

Základní popis

Tato mobilní zařízení umožňují zvýšení rychlosti a efektivity obsluhy v restauračních zařízeních. Obsluha pak může provádět základní úkony přímo u jednotlivých stolů. Samozřejmostí je příjem objednávek hostů a uzavírání účtů. Obsluha přitom nemusí odcházet do kuchyně nebo k pokladně. Použití těchto terminálů je velmi výhodné, přichází-li do restaurace větší množství zákazníků ve stejnou dobu (např. příjezdy turistických autobusů, ...)

Jednotlivé objednávky jsou odesílány k centrálnímu PC a na základě definovaných pravidel odesílány na kuchyňskou tiskárnu (nebo tiskárny). To umožňuje provést přípravu jednotlivých pokrmů nebo nápojů, zatímco obsluha může přijímat další objednávky zákazníků.

Vlastnosti zařízení

Terminály PDA používají pro přenos dat standardní Wi-Fi spojení. Jejich dosah závisí na stavebním uspořádání provozu. Mají předinstalovánu některu z variant operačního systému Windows Mobile. Obsahují dotykový podsvícený LCD displej. V případě potřeby k nim lze dokoupit další příslušenství, zvyšující komfort jejich použití (pouzdra, bezpečnostní šňůry, náhradní baterie, nabíjecí stanice).

Volitelně je možné připojit bezdrátovou mobilní tiskárnu paragonů, která obsluze umožňuje uzavřít účet přímo u stolu hosta.

Restaurant Restaurant Restaurant

Funkce zařízení

Terminály obsahují kompletní databázi všech položek restaurace (pokrmů, nápojů, ...). Umožňují práci s přílohami (týká se zejména pokrmů, kde zákazníci volí k pokrmu přílohy, saláty, dressingy, ...).

Terminály umožňují přijímat objednávky od zákazníků, dělit a uzavírat účty (včetně částečného uzavření), převody položek účtů na jiný stůl. Obsluha může pro své potřeby nebo na vyžádání zákazníka zobrazit nebo vytisknout aktuální mezisoučet otevřeného účtu. Je-li k dispozici mobilní paragonová tiskárna, lze účet uzavřít včetně tisku účtenky přímo u stolu hosta. V opačném případě se tiskne na tiskárnu, která je připojena k řídícímu PC.

Restaurant Restaurant

Hlavní výhody

Největší výhodou použití těchto mobilních zařízení je maximální eliminace pohybu obsluhy mezi prostorem pro zákazníky a pokladnou nebo kuchyní. Tato vlastnost umožňuje obsloužit větší množství zákazníků se stejným počtem personálu, zákazníci jsou samozřejmě obslouženi rychleji. Mnohem snadněji se takto řeší obsluha v době špiček (doba oběda, ev. současný příchod většího množství zákazníků).

Tento způsob obsluhy je oblíben i u hostů, protože urychluje dobu od objednání pokrmu po jeho přípravu.

Videoukázka

Krátká videoukázka, která umožňuje v krátkosti shlédnout základní práci s mobilním číšníkem, je k dispozici zde.Copyright © 2003-2022 Václav Petřík