Jazz Obaly - generování výkazů pro EKO-KOM

Program JAZZ OBALY eviduje veškerý pohyb obalů v návaznosti na skladové pohyby v ekonomickém systému POHODA. Samozřejmostí je automatické generování čtvrtletního výkazu o evidenci obalů v organizaci pro systém EKO-KOM ve formátu MS EXCEL.

Program umožňuje ke skladovým zásobám definovat obal včetně jeho hmotnosti, materiálu a dalších potřebných vlastností. Z těchto definicí a skladových pohybů za dané časové období jsou pak vypočítány hodnoty, které jsou použity pro vytvoření výkazů a následně výpočet platby odpovídající produkci obalů dané firmy.
Copyright © 2003-2024 Václav Petřík