Zákaznické moduly pro ekonomický systém Pohoda

Jedná se zajména o moduly pro export dat z ekonomického systému Pohoda pro použití v jiných systémech (např. internetové obchody), moduly pro import dat do ekonomického systému Pohoda (např. moduly pro importy dokladů z fakturačních systému zákazníka), moduly pro elektronickou výměnu dokladů mezi Pohodou a jiným ekonomickým systémem.

Tyto moduly a nadstavby jsou vytvářeny na základě konkrétního požadavku zákazníka. Ekonomický systém Pohoda obsahuje poměrně obsáhlé funkce pro elektronickou komunikaci s jinými systémy, přesto je třeba v určitých konkrétních případech přistoupit k řešení "na míru".

Doplňkový modul, převodní můstek nebo jinou nadstavbu je možné vytvořit pro jakoukoliv verzi ekonomického systému Pohoda včetně Pohody SQL nebo E1.


Copyright © 2003-2024 Václav Petřík