Jazzman - kontaktní centrum pro řízení obchodních vztahů

Systém JAZZMAN CRM vám umožní dostat pod kontrolu vztahy s vašimi obchodními partnery a pomůže vám z dostupných informací vytěžit maximum pro váš obchod. Již se vám nemůže stát, že ztratíte kontakt na vašeho zákazníka, zapomenete obsah důležitého telefonního hovoru, mailu či dopisu nebo někam založíte údaj o termínu schůzky a kvůli tomu přijdete o zakázku. Všechny potřebné údaje nyní naleznete pohromadě na jednom místě a program vás na nesplněné úkoly upozorní, proto již nebudete přicházet o zákazníky z důvodu, že jste na něco zapomněli.

Adresář obchodních partnerů

Základem každého systému je podrobná evidence všech obchodních kontaktů a spojení. Také v systému JAZZMAN CRM můžete vést vyčerpávající záznamy o jednotlivých obchodních partnerech, a to jak údaje o firmě, tak i údaje o jednotlivých osobách.

U každého obchodního partnera můžete evidovat základní identifikační údaje včetně typu, stavu a prvního kontaktu a rovněž i detailní informace o adresách jeho provozoven, kontaktních osobách, telefonních a faxových číslech, e-mailových adresách a internetových stránkách.

Jazzman CRM

U všech kontaktů také přímo vidíte všechny události a aktivity, které se k nim vztahují. Jedná se například o přehled telefonních hovorů, faxových či e-mailových zpráv, písemné korespondence jako jsou zaslané nabídky, poptávky, obchodní dopisy a ostatní dokumenty. Naleznete zde i přehled všech termínů a schůzek spojených s obchodním partnerem. Jednotlivé události můžete prohlížet seřazené dle jejich typu, dle časové posloupnosti nebo podle dalších zvolených kriterií.

Jazzman CRM

Zobrazit si rovněž můžete libovolné údaje z externích zdrojů dat (databáze, Excel apod.), které se k obchodnímu partnerovi vztahují. Může se jednat například o přehledy odebraného zboží, neuhrazené faktury nebo jiné požadované údaje.

Jazzman CRM

Obchodní partnery můžete sdružovat do různých, vámi definovaných, skupin například podle jejich typu, oboru a dalších kritérií.

Ke každému obchodnímu partnerovi také můžete přiřadit produkty či služby, které zakoupil, včetně termínu zakoupení a případné verze produktu.

Obdobné údaje jako u firem můžete evidovat i u jednotlivých kontaktních osob. Navíc si zde můžete poznamenat další údaje, které využijete například při personalizovaných nabídkách.

Jazzman CRM

Události a aktivity

Prostřednictvím evidence jednotlivých událostí můžete snadno sledovat vývoj a efektivitu vaší obchodní činnosti a vývoj vztahů s obchodním partnerem.

Jednotlivé události jsou vždy provázány s obchodními kontakty (firmami i kontaktními osobami) a v případech, kde to má smysl, i s dalšími dokumenty například ve formě libovolných souborů, třeba ve formátu MS Word či Excel. Události, u nichž je to možné, jsou do systému automaticky zaznamenávány. Automaticky se zaznamenává například údaj o telefonním hovoru, pokud využíváte telefonní ústřednu, nebo informace o přijaté či odeslané mailové zprávě z libovolného pop3 mail serveru. Informace samozřejmě můžete ručně doplnit a případně zadat i další události o zaslané nabídce či plánované schůzce.

Každou událost můžete také snadno přiřadit k projektu a využít tak i výhody projektového řízení. Dokonalou evidenci všech kontaktů, akcí, událostí a informací využijte i v případě, že vaše firma dodržuje normy ISO a další normy vycházející z obdobného principu.

Jazzman CRM

Telefonní hovory

Velmi efektivní je propojení aplikace s telefonní ústřednou. Pokud jsou vaši obchodní partneři zavedeni v systému JAZZMAN CRM, již při zazvonění telefonu uvidíte, kdo vám volá a z jakého telefonního čísla, a můžete se rozhodnout, zdali telefonní hovor vyřešíte okamžitě, nebo zavoláte později.

Jazzman

Zároveň s informací, kdo volá, se mohou zobrazit i další údaje o obchodním partnerovi z externích zdrojů dat, například celková výše neuhrazených pohledávek, a vy při rozhovoru s obchodním partnerem můžete na tyto informace adekvátně reagovat.

Po zvednutí sluchátka si můžete začít rovnou znamenat, čeho se telefonní hovor týká. Rovněž si můžete nechat zobrazit všechny předchozí události (telefonní hovory, schůzky, dopisy, faxy apod.) a další informace (detaily o kontaktní osobě, údaje z externích dat atd.), které mají vazbu na obchodního partnera.

Jazzman CRM

Ke každému telefonnímu hovoru si také můžete poznamenat úkol či akci, která z něho pro vás vyplývá (např. zavolat za 14 dní), nastavit mu stav (např. vyřídit), určit, který zaměstnanec jej vyřídí, a stanovit termín pro jeho vyřízení. Telefonní hovory, jež je potřeba dořešit, si následně snadno vyberete a rovněž si je můžete nechat zobrazit i na aktivní ploše.

Jazzman CRM

Telefonní hovory jsou dle telefonního čísla automaticky přiřazeny obchodním partnerům. V případě, že telefonní číslo nebo obchodní partner nejsou v systému JAZZMAN CRM zavedeny, lze je jednoduše doplnit a hovory spárovat. Z tohoto důvodu má uživatel systému vždy přesné a konkrétní informace o tom, jak se vztah s jeho zákazníkem vyvíjí. Tyto informace využijí především pracovníci kontaktních center a call center a rovněž i obchodní zástupci a pracovníci obchodních oddělení.

Prostřednictvím telefonní ústředny jsou automaticky zaznamenávány všechny telefonní hovory včetně jejich přepojování a telefonních hovorů, které se neuskutečnily. Informace o nepřijatých telefonních hovorech můžete využít například pro zpětné zavolání obchodnímu partnerovi a snadno tak zjistíte, proč vás kontaktoval. O žádnou zakázku proto nepřijdete, i kdyby obchodní partner volal i mimo pracovní dobu. Pokud to telefonní ústředna podporuje, můžete jejím prostřednictvím zasílat obchodním partnerům SMS či nahrávat obsah telefonního hovoru do souboru.

V současné době systém JAZZMAN CRM podporuje telefonní ústředny firem 2N Telekomunikace a Panasonic.

Termíny a schůzky

V systému JAZZMAN CRM můžete plánovat a evidovat všechny termíny a schůzky, které se týkají pracovních i soukromých záležitostí. Systém podporuje víceuživatelské plánování a všechny termíny přehledně zobrazuje v kalendáři.

Jazzman CRM

V kalendáři můžete zobrazit najednou i více dní s takovou časovou strukturu, která vám vyhovuje. Jednotlivé termíny můžete zobrazit za všechny zaměstnance nebo za konkrétního zvoleného pracovníka. Termíny každého pracovníka jsou zobrazeny jinou barvou, stejně jako jednotlivé stavy schůzek. Tyto vlastnosti využijete při efektivním řízení obchodního týmu a vždy máte přesné informace, čím se jednotliví pracovníci zabývají.

Ostatní události

Ručně můžete do systému zaznamenat řadu dalších událostí a informací. Jedná se například o přijaté či odeslané dopisy a faxy i další dokumenty (mobilní telefonní hovory, úkoly, strategické poznámky apod.). Ke každému dokumentu můžete připojit libovolný soubor, abyste všechny potřebné informace a údaje měli pohromadě na jednom místě. Z každé události a aktivity můžete vytvořit úkol, který z ní vyplynul a následně můžete sledovat jeho plnění.

Události můžete přiřadit k obchodním partnerům, a tak máte vždy přesné a konkrétní informace o tom, jak se vztah s vaším zákazníkem vyvíjí.

Hromadná marketingová komunikace

Jednoduchým způsobem vyberete obchodní partnery, které chcete oslovit, a těm snadno zašlete e-mailovou zprávu (například elektronický newsletter), klasický dopis prostřednictvím hromadné korespondence (včetně adresních štítků) či připravíte plánované telefonické hovory pro telemarketing a teleprodej.

Jazzman CRM

Se systémem JAZZMAN CRM tak snadno a rychle vytvoříte personalizované nabídky či informační bulletiny, které byste bez tohoto programu vytvářeli delší dobu nebo složitěji.

Aktivní plocha

Všechny informace a údaje, které potřebujete ke své práci, si můžete zobrazit na aktivní informační ploše. Zde je máte přímo na očích a systém vás na plánované události a nesplněné úkoly upozorní, proto se vám již nestane, že byste například úkol nesplnili nebo zapomněli na nějakou důležitou schůzku. Kliknutím na odkaz se přesunete do příslušné agendy přímo na záznam zvolené události.

Jazzman CRM

Na aktivní ploše mohou být libovolně zobrazeny všechny údaje zadané v systému JAZZMAN CRM a rovněž i informace z externích zdrojů dat. Budete tak mít všechny důležité informace soustředěny na jednom místě.

Mobilní přístup do systému

K systému JAZZMAN CRM se můžete připojit prostřednictvím terminálových služeb přes stolní počítač, notebook nebo počítač do ruky, tzv. PDA. Připojení z terénu či vzdálené pobočky využijete v případě, že chcete využívat jeden centralizovaný systém, který bude obsahovat všechny aktuální údaje a k němuž budou mít přístup všichni oprávnění zaměstnanci od vedení firmy přes pracovníky call centra, obchodní zástupce až po recepční.

Prostřednictvím propojení s telefonní ústřednou připravujeme i automatické zaznamenávání všech telefonních hovorů z mobilních telefonů, takže budete mít i tyto aktivity podrobně zachyceny v jednom systému pro správu obchodních kontaktů a řízení vztahu se zákazníkem.

Uživatelská přístupová práva a zabezpečení systému

Systém podporuje propracovaný systém přístupových práv, prostřednictvím kterého můžete jednotlivým uživatelům nastavit nejenom oprávnění do jednotlivých agend, ale přímo i k jednotlivým objektům, tj. k polím agendy.

Jazzman CRM

Stejně tak je možné přesně nadefinovat oprávnění uživatelům k jednotlivým telefonním linkám a firemním e-mailovým adresám.


Copyright © 2003-2018 Václav Petřík