Jazz Inventura - systém pro podporu inventarizace

 Modul JAZZ INVENTURA umožňuje využití datového terminálu se snímačem čárového kódu pro inventarizaci skladových zásob a majetku. Datový terminál umožňuje pořizování dat (snímání čárového kódu a zadávání množství) tzv. "off-line" bez nutnosti přímého připojení k počítači. Modul tedy umožňuje datovou komunikaci mezi ekonomickým systémem POHODA a datovým terminálem.

 Modul rozšiřuje vlastnosti ekonomického systému POHODA o komfortní práci s čárovým kódem prostřednictvím datového terminálu se snímačem čárového kódu. Podporované typy terminálů jsou CipherLab 8000/8001, 8200, 8300, 8400, Unitech PT630 a HT630.

 Do datového terminálu se nejprve z PC načte seznam vybraných skladových zásob a při následném snímání čárového kódu se na displeji terminálu zobrazí čárový kód, název zásoby a volitelně také stav zásoby na skladě.

 Data prostřednictvím terminálu snadno pořizujete tak, že snímáte čárový kód a zadáváte množství, a to bez nutnosti přímého připojení k počítači.

 V případě, že u všech skladových zásob nemáte čárový kód doplněn, modul vám umožní automaticky vytvořit a zapsat čárové kódy právě k těm vybraným skladovým zásobám v ekonomickém systému POHODA, které nemají čárový kód uveden (tzv. interní čárové kódy).

 Modul JAZZ INVENTURA lze zakoupit k jakémukoliv ekonomickému systému POHODA, který obsahuje skladovou evidenci nebo evidenci majetku.


Copyright © 2003-2024 Václav Petřík