Barcode - systém pro práci s čárovým kódem

Program JAZZ BARCODE umožňuje využití datového terminálu se snímačem čárového kódu pro inventarizaci skladu a majetku, pořízení příjemky, výdejky, prodejky, převodky, přijaté a vydané objednávky, přijaté a vydané faktury, nabídky a výrobního listu. Datový terminál umožňuje pořizování dat (snímání čárového kódu a zadávání množství) tzv. "off-line" bez nutnosti přímého připojení k počítači a podporuje zpracování více dokladů najednou. JAZZ BARCODE tedy umožňuje datovou komunikaci mezi ekonomickým systémem POHODA a datovým terminálem se snímačem čárového kódu. Navíc Vám umožní vygenerovat a zapsat čárové kódy k vybraným skladovým zásobám v POHODĚ, které nemají čárový kód uveden.

JAZZ BARCODE rozšiřuje vlastnosti ekonomického systému POHODA o komfortní práci s čárovým kódem prostřednictvím datového terminálu se snímačem čárového kódu. Podporované typy terminálů jsou CipherLab 8200, 8000, 8001 a 8300, Unitech PT630 a HT630.

Do datového terminálu nejprve z PC načtete seznam vybraných skladových zásob a při následném snímání čárového kódu se pak na displeji terminálu zobrazí čárový kód, název zásoby, vybraná prodejní cena a volitelně také stav zásoby na skladě.

Data prostřednictvím terminálu snadno pořizujete tak, že snímáte čárový kód a zadáváte množství, a to bez nutnosti přímého připojení k počítači. Pořizovat můžete příjemky, výdejky, prodejky, převodky, přijaté a vydané objednávky a faktury, výrobu, inventury skladu a majetku. Zpracovávat můžete více dokladů najednou, protože čtečka dokáže tyto doklady rozlišit.

Po opětovném připojení k počítači můžete jednoduše kontrolovat zadané údaje tak, že program automaticky porovná položky na dokladu v ekonomickém systému POHODA s načtenými údaji z datového terminálu. Této vlastnosti určitě využijete při fyzické kontrole dodávky skladových zásob. Při připojení k počítači jsou data z terminálu přenesena do systému POHODA, jsou vytvořeny příslušné doklady a zároveň jsou data i zálohována.

V případě, že u všech skladových zásob nemáte čárový kód doplněn, JAZZ BARCODE vám umožní automaticky vygenerovat a zapsat čárové kódy právě k těm vybraným skladovým zásobám v ekonomickém systému POHODA, které nemají čárový kód uveden.

Program JAZZ BARCODE lze zakoupit k ekonomickému systému POHODA, POHODA SQL a POHODA E1 ve variantách JAZZ, STANDARD, PREMIUM a KOMPLET. Program komunikuje s datovými terminály CipherLab 8200, 8000, 8001 a 8300, Unitech PT630 a HT630.


Copyright © 2003-2024 Václav Petřík